Zakladatelka VITADU®


Keď sa začně spomínať zdravá redukcia nadváhy, pre veľa ludí na Slovensku, v Chorvátsku a Česku, je táto problematika spájaná s jedním menom:

Ing. Oľga Grozdaničová, a redukčný výživový program VITADU®

Paní Olga Grozdaničová je diétny a nutričný špecialista a odborný garant redukčného programu VITADU®

. Po štúdiach v oblasti výživy pracovala v odbore liečebnej výživy v zdravotníckych, reštauračných zariadeniach, v liečebných ústavoch, v diétnych jedálňach vo vedúcich funkciách. Na KÚNZ Bratislava pracovala ako vedúca oddelenia liečebnej výživy so zodpovednosťou za diétny systém v nemocniciach.

Od r. 2011 zakladateľka redukčných centier, neskôr pod značkou VITADU s pobočkami v SR aj v zahraničí. .Participuje na viacerých projektoch zameraných na zdravie obyvateľstva na Slovensku i v zahraničí cez viaceré vystúpenia v mediach, vzdeláva v oblasti výživy formou seminárov, školení. Vo svojej ambulancii na poliklinike sa venuje diétnemu a nutričnému poradenstvu v oblasti výživy chorých a zdravých ľudí.  Je odborným garantom redukčného programu VITADU, ktorý predstavuje nutrične normovanú stravu počas redukcie telesnej hmotnosti.

Jej motto: "Redukcia nadváhy pre kvalitný život" , a permanentné vzdelávanie  prinavracia ľudom zdravie pri metabolických ochoreniach, ako je vysoký tlak, cholesterol, diabetes, steatoza pečene, kardiovaskularne ochorenia....... Mnohí pacienti a klienti pod jej vedením s odbornými radami a pomoci sa  zbavili užívania liekov a zlepšili zdravotnú a psychickú kvalitu svojho života.

                                                   

www.vitadu.com